: :
Inicio

 

PACO LEDO "POEMAS" por Martin do Pacio

 

Limiar por Celso Almuíña (Catedrático de História Contemporánea, Universidad de Valladolid)

 

Limiar pro estilo do Paco do Martín
O Estío do barco de Mariz

Pensar
                 O Estío, dacordo con don Qixote, é ise tempo en que ainda o sol quenta, mais as noites xa cheigran a outono. Xa non é brau, menos invernía, mais einda tampouco cando as follas se poñen marelas antes de ser arrincadas polo vento arriscado. Iste é o Estío. Pra que non saiba aproveitar, ainda é tempo de boa recolleita; ainda mesmo de levar a dega bos racimos de poesía. O Paco, ainda, por sorte, está mais perto do brau que do inverno conxelador.
O Paco Ledo, despois dun tempo calado, volta agora no estío coa gorxa un pouco mais ronca e mais profunda a camiñar polo mesmo rego que abriu xa fai tempo:
funme quedando calado
como se quedan os sois,
forense fumando os fumes
e pecando os ollos.
(…)
sen queixa levando o que doi
e deixando o que queima.

Vivir
O que “queima”, a creatividade, pode estar dormente, pode botar un sono, mais sempre está aí, loitando por sair, e saie:
que a vida non é unha queixa
anque morra o amor
sempe queda o que queima.
O lume queima non soio verdes montes, senon soños –“soño humilde”- e cando chegan as dúbidas, o tempo pasa e…”non pasa nada” e ansí “soio vou caendo de escairo”. E o estío vai deixando o camino a o outono, cando os ventos parece que fuxen, mais…”segue o mesmo petando na cara”. No intres, o inverno xa está petando na porta. Ai que aproveitar o estío, Paco. Os ventos que pasan zoando, sexan quentes ou frios, ises xa non voltarán.
Longo camiño de espiños polo que pasou o poeta que deixan maisque os brazos sin forza o esprito como bugallo despois de estilado. Os anos o lombo, o tempo sen pasar quedase enriba dun. Pra qué contar os anos. Pra qué contar as queixumes, soio contar e cantar sentimentos; iso é o que conta.

Sentir

 

Poeta non é quen fai millor sonantes ou asonantes, poeta e quén sinte e fai sentir, descóbrenos sentimentos que non viamos ou tiñamos dormentes. Mais os poetas tamen dormen ou fan que dormen; sonean no brau; mais cando chega o estío, cando as uvas repintan, o bardo cheira o cambio de tempo e volta a coller, anque estén un pouco enfurruxadas, as ferramentas de traaballo: sentimento. Despertou o amor, anque esté ferido:

Sen alas, o amor, perde o instinto
Cando as voces dos amantes fuxen
(…)
cando se ama sen ollarse a cara
sen darse conta perdese… o amor
ou o que é pior… os sentimentos, que adoban a vida.


Celso Almuíña (Catedrático de Historia Contemporánea, universidad de Valladolid)